Про центр

назва для центру була виведена як анаграма назв університетських міст SUMY та UMEA.

Україно-шведський дослідницький центр SUMEYA

Ідея створення спільного україно-шведського центру належить професору Томасу Борену (Департамент Медичної біохімії та біофізики Університету Умео) та д.мед.н Роману Москаленку (доц. каф. патологічної анатомії МІ СумДУ, заст. директора МІ з міжнародної співпраці).

Продуктивне співробітництво між ними почалося ще у 2015 році під час роботи над статтею «Adaption of Helicobacter pylori to Chronic Infection and Gastric Disease by pH-Responsive BabA Mediated Adherence», опублікованою в журналі Cell Host & Microbe у 2017 році. Зрештою, ця ідея отримала розвиток, і насамперед фінансовий ґрунт після успішного подання заявки проф. Т.Борена та Р.Москаленка (як ко-апліканта), на грант «”Sweet Interactions” in Translational Medicine as Applied to Passive Immunotherapy gainst Gastric Cancer» від Erling-Persson Family Foundation. Для виконання цього масштабного проєкту стала необхідною більш тісна взаємодія і координація у розділі експериментальної частини проєкту, що прискорило планування, підготовку та створення науково-дослідницького центру SUMEYA.

Місія центру

Головна мета діяльності Центру – ефективне проведення спільних медико-біологічних наукових досліджень співробітниками Медичного Інституту СумДУ та представниками біологічного факультету Університету Умео (Швеція).  Виконання міжнародних, міждисциплінарних дисертаційних досліджень, а також сприяння виконання локальних та міжнародних грантових програм, виконання досліджень для зовнішніх замовників, сприятиме перетворенню МІ в науково-навчальний підрозділ університету дослідницького типу.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, «Положенням про УШДЦ SUMEYA», наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб. У тому числі як у Положенні, так і у безпосередній діяльності враховуються вимоги Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796, якою затверджено «Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності» (зі змінами та доповненнями).

ОБЛАДНЕННЯ
ЦЕНТРУ

Основні завдання Центру:

01. Високоефективне співробітництво

колаборація вчених Медичного інституту СумДУ та Університету Умео для отримання сучасних результатів при проведенні наукових досліджень медико-біологічного спрямування.

02. Наукові результати

нові публікації, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

03. Державні цільові програми

сприяння реалізації програм та наукових проєктів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, зокрема, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету.

04. Наукові міжкафедральні групи

створення наукових  груп для вирішення нових актуальних питань медико-біологічного чи суміжного спрямування та формування нових напрямів досліджень.

05. Міжнародні наукові проєкти

забезпечення високого науково-методичного рівня виконання міжнародних наукових проектів, залучення іноземних вчених до співпраці в межах білатеральних та міжнародних наукових грантів, створення підґрунтя для білатеральної академічної мобільності вчених.

06. Підготовка наукових кадрів

підвищення обізнаності студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених в сучасних методах медико-біологічних досліджень шляхом організації нових навчальних програм та курсів, а також більш їх широке залучення до проведення науково-дослідних робіт, участі в програмах міжнародної академічної мобільності.

07. Партнерство

трансфер нових знань та розробок між університетом та виробництвом, або закладами охорони здоров’я, зокрема їх комерціалізацію через продаж ліцензій на виробництво, виконання наукових послуг для зовнішніх комерційних замовників.

Scroll to Top